Jouw privacy als sollicitant

Heb je bij DAS op een vacature gesolliciteerd? Of wil je als ‘externe’, zoals een uitzendkracht, gedetacheerde of zzp-er, bij DAS werken? Dan vragen we je een aantal persoonlijke gegevens digitaal door te geven in ons systeem. Die informatie en eventuele documenten komen in ons informatiesysteem Talentlink (van Lumesse) te staan. We gebruiken jouw informatie alleen voor het doel waarvoor we die gegevens nodig hebben: het beoordelen van jouw geschiktheid voor de vacature of werkzaamheden. Alleen functionarissen, bijvoorbeeld de leidinggevende of de HR Adviseur of Business Consultant, die bij de sollicitatie betrokken zijn, kunnen jouw gegevens zien. We verstrekken de informatie nooit aan derden, tenzij dat (wettelijk) noodzakelijk zou zijn. Het DAS brede privacy document vind je op de website. Hieronder kun je hier meer over lezen. Ook lees je daar hoe je je gegevens eventueel kunt inzien of corrigeren.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Denk aan je naam, je telefoonnummer, je huidige functie of je e-mailadres. Ben je zzp-er of heb je een eenmanszaak? Dan word je gezien als persoon en gaat het ook om gegevens die direct of indirect iets over jou vertellen.

Welke persoonsgegevens verwerken we van je?

We verwerken alle persoonsgegevens die we nodig hebben om goed uitvoering te kunnen geven aan ons wervings- en selectieproces. We willen daarom iets weten van je opleiding en je arbeidsverleden. En wie je bent en waar je woont. Sommige kandidaten melden in hun CV iets over hun privé leven, wat we vaak helemaal niet hoeven te weten, zeker niet als dat over bijzondere persoonsgegevens gaat (zoals onder meer politieke voorkeur, religie, seksuele geaardheid). Mocht je iets in je CV hebben opgenomen wat een bijzonder persoonsgegeven blijkt te zijn, en je wilt dat bij nader inzien liever niet met ons delen, dan mag je ons vragen je CV te verwijderen. Doe je dat niet dan gaan we ervan uit dat je toestemming geeft om ook dergelijke informatie te verwerken. Uiteraard mag je ook altijd een ander CV toesturen, dan gooien we de oude weg.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

We delen jouw persoonsgegevens alleen met anderen als dat nodig is op grond van een wettelijke aanleiding of een gerechtvaardigd belang. Denk hierbij aan het assessmentbureau of het bureau dat jou als kandidaat bij ons introduceerde. Dus de gegevens blijven in beginsel binnen DAS.

Hoe zorgen we voor je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens staan in jouw persoonlijke dossier in Talentlink, een softwareprogramma van Lumesse. Dit is een goed beveiligd systeem. De toegang hiertoe is geautoriseerd. Alleen de medewerkers van HR Recruitment en de betrokken leidinggevende of HR Adviseur of Business consultant hebben toegang tot jouw gegevens. Soms is die toegang beperkt, omdat het niet nodig is dat een functionaris al jouw gegevens ziet. Alle medewerkers van DAS tekenen een geheimhoudingsverklaring, zodat te allen tijde vertrouwelijk met jouw gegevens om zal worden gegaan. 

Is sprake van zogeheten geautomatiseerde besluitvorming?

In Talentlink zit op één onderdeel een geautomatiseerde besluitvorming. Dat betekent dat als je opleidingseisen niet voldoen aan de functie-eis, je automatisch een bericht ontvangt met een afwijzing, zonder dat hier een persoon naar gekeken heeft. Indien je toch graag wilt dat iemand persoonlijk naar je CV kijkt, dan kun je onze Afdeling Recruitment daarom per mail of telefonisch verzoeken : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 020 – 6517609.

Wil je je gegevens bekijken of aanpassen? Of heb je vragen?

Je hebt op grond van de AVG zelf de zeggenschap over je persoonlijke gegevens. Dat betekent dat je de volgende rechten hebt:
- recht op inzage,
- recht op correctie,
- recht op verwijdering,
- recht op beperking van de gegevens,
- recht van verzet,
- recht van bezwaar,
- recht om ’vergeten te worden’,
- recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming,
- recht op overdracht van je gegevens.
 
Als je van een van deze rechten gebruik wilt maken, kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van DAS. Op dit moment is dat Nina Gorgishvili (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Je krijgt dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, antwoord. Als je bezwaar aantekent, dan kun je informatie over de procedure opvragen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw gegevens in Talentlink maximaal vier weken. Als je wordt aangenomen, vraagt een andere discipline van HR je opnieuw om voor de personeels- en salarisadministratie gegevens aan te leveren. Als we besluiten nu niet met je door te gaan, maar we willen je gegevens wel graag in portefeuille houden voor toekomstige vacatures, dan doen we dat alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming. We bewaren je gegevens in Talentlink dan maximaal een jaar. Je kunt een eenmaal gegeven toestemming in Talentlink altijd weer intrekken als je op een later moment besluit dat je je persoonlijke gegevens niet meer met DAS wilt delen. Dat doe je door een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We verwijderen je gegevens dan alsnog zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken.

Wat doen we als er iets fout gaat met jouw persoonsgegevens (datalek)?

We verwerken jouw persoonsgegevens in digitale systemen die goed beveiligd zijn. We zij als HR afdeling goed doordrongen van jouw privacybelang en gaan daarom terughoudend om met het gebruik van jouw gegevens. Mocht nu per ongeluk iets gebeuren, waardoor jouw persoonsgegevens worden gedeeld met personen die daar geen toegang toe zouden moeten krijgen, dan melden we dat direct bij de Functionaris Gegevensbescherming. Deze beoordeelt of het ‘datalek’ zodanig is dat het gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. En of we jou moeten informeren en op welke wijze.

Wil je meer weten?

Kijk dan ook op onze website. Of neem contact op met onze met de Functionaris Gegevensbescherming van DAS, Nina Gorgishvili (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).